choreografia: Susanne Linke; tancerze: Ibrahima Biaye, Alexis Fernandez Ferrera, Said Gamal, Janis Heldmann, Paul Hess, Lin Verleger, Victor Zapata; muzyka:Ludger Brümmer; scenografia: Frank Leimbach (projekt), Berit Schog (wykonanie);konsultacja scenograficzna: Robert Schad; kostiumy:Angela Spreer (projekt),Agnes Langenbucher (wykonanie); video: Momme Hinrichs, Torge Möller (fettFilm);dramaturgia: Waltraut Körver, Sabine Reich; oświetlenie: Lutz Deppe; dyrektor techniczny: Jörn Nettingsmeier; produkcja: Schauspielhaus Bochum, Pottporus e.V.; Renegade, Herne; wsparcie finansowe: TANZFONDS ERBE – Inicjatywa Federalnej Fundacji Kultury (Kulturstiftung des Bundes) i Ministerstwo do spraw Rodziny, Dzieci, Młodzieży, Kultury i Sportu Landu Nadrenia Północna-Westfalia (Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen)