Stranded in the suburbs – mój wkład w ogólnoeuropejski projekt citybooks.eu

Projekt citybooks posiada długą tradycję europejską, prowadzony jest w różnych formach (do dawnej formy radiowej przez formę nagrań na CD aż po obecną formę multimedialną w oparciu o dużą platformę internetową) przez flamandzką organizację Vlaams-Nederlands Huis deBuren.

Projekt zakłada promocję niewielkich, ale posiadających czytelny dla organizatorów potencjał kulturalny i społeczny miast, które dzięki powstałej na ich temat „księdze miasta” zaistnieją w świadomości europejskiej poprzez swoistość klimatu, specyfikę kultury i potencjał
ludzki.

W założeniach miasto ma stać się inspiracją dla twórców literatury, fotografii i filmu do stworzenia oryginalnej impresji na jego temat. Do współpracy zapraszamy literatów – Andrzeja Stasiuka, Mauro Pawlowskiego, Witolda Szabłowskiego , Arnon Grunberga oraz Maud Vanhauwaert, filmowca Piotra Miłkowskiego oraz fotografa Macieja Rukasza. Pozwalamy im mieszkać w Lublinie, wtopić się w rytm miasta i oczekujemy od nich, że stworzą w charakterystycznym dla siebie tworzywie dzieło inspirowane tym miejscem. Utwory literackie będą potem przetłumaczone na cztery języki obce i nagrane w formie podcastów, filmy zmontowane w całość obrazującą 24 godziny z życia miasta zamknięte w 24 minuty impresji, a fotografie ułożone przez twórcę w wizualną narrację. Te dzieła stworzą „księgę miasta” umieszczoną na platformie internetowej citybooks.