rukasz.com | We Are – Caro Dance Theatre

We Are – Caro Dance Theatre

reżyseria; choreografia: Jakub Mędrzycki, wykonanie: Teatr Tańca Caro Dance

Spektakl „We Are” składa się z trzech części. Jego celem jest poruszenie tematów ponadczasowych, z którymi utożsamić się może każdy z nas:

„Modern Freedom” – tańczona jest przez wchodzące w dorosły świat tancerki, które mają jeszcze nienaruszoną wrażliwość i nie są świadome przeszkód, jakie czekają je w przyszłości. Choreografia dotyczy wolności na różnych płaszczyznach – wolność myśli, słowa, czynu. Prezentacja nie odpowiada jednak na nurtujące młodych ludzi pytania związane z wolnością, lecz przedstawia problem w wielu różnych aspektach.

„Differences” to tytuł drugiej części spektaklu, dotyczącej różnic międzyludzkich. Temat poruszony w choreografii zwraca uwagę, że fakt bycia człowiekiem przyćmiewa wszelkie odmienności. Treść ukazana jest w męskiej prezentacji solowej.

„A Single Girl, World of Imagination”. Opowiada ona o dwóch równoległych światach – świecie materialnym i świecie wyobraźni, który człowiek nosi w sobie jako jego prywatną wyspę, na którą może podróżować w każdej chwili. Część ta wykonywana jest przez cztery tancerki i trzech tancerzy. Przekaz zawarty w choreografiach dotyczy nas jako społeczeństwa, jak również każdego z osobna, stąd tytuł „We Are”.