rukasz.com | Apparition – Klaus Obermaier & Ars Electronica Futurelab

Apparition – Klaus Obermaier & Ars Electronica Futurelab

koncept, dyrekcja artystyczna, muzyka i wizualizacje: Klaus Obermaier; choreografia, wykonanie : Robert Tannion, Desirée Kongerød; projekt interaktywny i opracowanie technologiczne: Ars Electronica Futurelab: Peter Brandl, Jing He,Christopher Lindinger, Hirokazu Kato – Uniwersytet Osakijski; wsparcie dramaturgiczne: Scott deLahunta